Applications

Reset
Page 3 of 838 publications
PLOS One
Jian Jin , Yansheng Li, Xiaobing Liu, Guanghua Wang, Caixian Tang, Zhenhua Yu, Xiaojuan Wang, Stephen J. Herbert
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176688

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Ecology

Frontiers in Plant Science
Yan Fang, Yanlei Du, Jun Wang, Aijiao Wu, Sheng Qiao, Bingcheng Xu, Suiqi Zhang, Kadambot H. M. Siddique, and Yinglong Chen1,2,4*
DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00672

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Botany, Environmental Science

Plos One
Zhijia Gai, Jingtao Zhang, Caifeng Li
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174841

CI-340 Handheld Photosynthesis System

Agronomy

Journal of soil science and plant nutrition
Allah Wasaya, Muhammad Shahzad Shabir, Mubshar Hussain, Muhammad Ansar, Ahsan Aziz, Waseem Hassan, Ijaz Ahmad

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Botany, Horticulture, Plant Physiology

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Supporting Science

British Journal of Applied Science & Technology
Sagar K. Jadav, Kirti Bardhan, D. P. Patel
DOI: 10.9734/BJAST/2017/32201

CI-340 Handheld Photosynthesis System

Horticulture

Scientia Agricola
Luiz Felipe Ramalho de Oliveira, Marcio Leles Romarco de Oliveira, Francisco Sérgio Gomes, Reynaldo Campos Santana
DOI: 10.1590/1678-992x-2015-0477

CI-710s SpectraVue Leaf Spectrometer

Forestry, Plant Physiology

Water, Air, and Soil Pollution
Mariane Wolf, Dilmar Baretta, Valter A. Becegato, Vitor de C. Almeida, Alexandre T. Paulino
DOI: 10.1007/s11270-017-3345-1

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter


Acta Biologica Hungarica
Abdelnasser Galal
DOI: 10.1556/018.68.2017.1.7

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Botany, Plant Physiology, Supporting Science

Scientia Horticulturae
Luisa Bascuñán-Godoy, Nicolás Franck, Denisse Zamorano, Carolina Sanhueza, Danny Eduardo Carvajal, Antonio Ibacache
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.02.034

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter